KAPAT

java okul

java okul
java okul

reading files using scanner

-------------Scanner,File,nextInt(),hasNextLine(),nextLine(), in.close(),File,Scanner///satır satır okuma işlemi gerçekleştirir ve satır satır yazdırır while(in.hasNextLine()){ String line = in.nextLine();System.out.println(line); } ////iş bitiminde dosyayı kapatır ram yememesi için in.close(); in.nextInt();// ilk değere 3 verdik ve...

collection 2

eğitim kaynağı;https://www.youtube.com/watch?v=QYvUmIYgsiA&index=7&list=PLB841C370FAFB8EC7 ArrayList<Integer> numbers = new ArrayList<>();List<String> values = new ArrayList<>();-------------------------------------------------- konu 2Arraylist vs Linkedlist speedList<Integer> arraylist = new ArrayList<>(); List<Integer> linkedlist = new LinkedList<>();----------------------------------------------------------------hash...

generics

generics,generic extend, generic super, generic new, arraylist---------------------------------------------------------------------------------------örnek2generics örnek 2 bazı notlar// ///////        Stack<Integer> stack2 = new StackImpl<>(); böyle olduğunda type olarak Stack<Integer> al //////...

Casting

type Casting------------------------------------------------------------------------------------casting, null örnek kopyalama işlemleri2.kısımçıktı;

inheritence(casting,abstract)

casting   UPCASTİNG= Üst sınıfta bir nesne oluşturup bunu alt sınıftan referans etmeye upcasting denir...diğer upcasting yapma yöntemi sadece yeşil yazılara odaklanasıl cast işlemi budur extends...

Recursive fonksiyon java

Recursive fonksiyon java = for while ile yapılan işlemler yerine kullanılabilir metodun şart sağlayana kadar kendini sürekli çağırmasıdır...  kodlar :recursion 

week8

“Enhanced” for loops,polymorphism,ArrayList  not;tostring() method genelde return değerde kullanılır Enhanced for loops(geliştirilmiş loop) kullanım amacı genelde arraylar üzerinedir //for(type value : object){    } iki örnek aynı anlam taşımaktadır kaynak ;...

java week 6

final,arraylist,super,extends,superclass,subclass,protected,public,tostring,import ptotected = sadece kendi paketindekiler ulasabilir diğer paketler ulaşamaz public = buna diğer paketlerin erişme imkanı var final =   public final int getLength() {//metod final...

java week 6 private , this ,static(sınıflar genel bir tekrar herşeyiyle)

Private (özel) bu anahtar kelime public gibi bir yapıya sahiptir ve public yerine kullanılır amacına gelince ( kendi sınıfı erişebilir method type arkasına konulabilir) kendi...

array ve for mükemmel uyumluluğu

kodlar burada ;array.txt
facebook hesap silme