PAYLAŞ

Finally exception ile ilgili bir konudur

finallyörnek

finally methodu ya catch altına konur yada catch kaldırılarak   yerine  finally

konur ve finally methodu herzaman çalışır … catch çalışmasa bile

try{} cahtch{exception e} finally{} yada try{} finally{} şekilnde olablir

 

bir örnek finally method

class TestFinallyBlock{
public static void main(String args[]){

try{

int data=25/5;
System.out.println(data);
}

finally{System.out.println(“finally block is always executed”);}
System.out.println(“rest of the codee…”);
}
}

çıktı try ve finally şledi…

5
finally block is always executed
rest of the codee…

 

örnek

Screenshot from 2017-05-08 19-22-31

öneml>>>> try return içerdiğinde olacak durumlar

Screenshot from 2017-05-08 19-37-04not;

//try false olduğunda catch bölümü çalışmak isteyecek catch bölümü olmadığından
// sadece finally çalışır finally altında kalan hiçbir kod çalışmaz
//fakat try üstüdeki kodlar çalışacaktır
//catch olsaydı catch finally ve altındaki kodlar normal bir şekilde çalışırdı

catch aktif

Screenshot from 2017-05-08 19-54-16Screenshot from 2017-05-08 19-55-20

 

return olmayan diğer örnekler

 

örnek

Screenshot from 2017-05-08 19-22-31

try hatalı olduğunda bir durum;

Screenshot from 2017-05-08 20-07-29

finally hep çalışır

Screenshot from 2017-05-08 21-45-00 Screenshot from 2017-05-08 21-46-13

bir diğer örnek

Screenshot from 2017-05-08 22-04-02

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

Bildir
avatar

wpDiscuz