PAYLAŞ

Private (özel)

bu anahtar kelime public gibi bir yapıya sahiptir ve public yerine kullanılır amacına gelince ( kendi sınıfı erişebilir method type arkasına konulabilir) kendi sınıfı dışında erişmek istenirse erişilemez)

Screenshot from 2017-03-09 17-14-32NOT;oluşturulan her nesne bellekte farklı alanda tutulur tutulan bu bölge heap alanıdır.

static;

1.örnek;

static olan değere veya methoda nesne oluşturmadan  başka bir sınıftan erişmek mümkün

Screenshot from 2017-03-10 18-37-45örnek 2 static; static olan değer tüm nesnelerde ortak belleğe gider

Screenshot from 2017-03-10 20-17-38 Screenshot from 2017-03-10 20-16-49

özel bir durum

bir method da method static olmasa bile static olan bir değişkene ulaşmak mümkün  method çağırılabilir.

static method da static olmayan bir değişkene erişilemez ve static bir method çaüırılamaz

Passs by value -pass by reference (değer ve referans tipler)

diğer anlatım ve örnekler için ; http://eayoz.com/2017/03/week-4/

Primite tipler (int, double, byte,…)

referans tipler (diziler , boy , kilo  …… class ismi aynı zamanda bir tipdir)

Primitive ÖRNEK;

örnek1; hata alındı çünkü

Screenshot from 2017-03-10 20-54-34

REFERENCE ÖRNEK;

Tipler isminde class olan  type ve t1 olarak nesne kullandık

Screenshot from 2017-03-10 22-07-32Örnek 2 dizilerde bir reference type dir ;

Screenshot from 2017-03-10 23-18-17sonuç neden orjinal değer reference  de değişiyor ; metodlara,paremetre olarak nesnein adresi gönderilir. bellekte aynı yeri işaret ettikleri için değişir.

sonuç neden orjinal değer pirimite  de değişmiyor ;

metodlara,paremetre olarak gönderilen değer, değişkenimizin bir kopyasıdır.haliyle kopyelerinde değişiklik olur gerçek değerded eğişiklik olmaz …

CONSTRUCTOR (yapıcılar)

normelde

class

durum(değerler

davranış(methodlar

main

nesne

(şeklinde ilerleyebilir)

dersten bir örnek

Screenshot from 2017-03-11 00-46-21Screenshot from 2017-03-11 00-48-55bu örneğin tüm kodlarına erişmek için ; week6

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

Bildir
avatar

wpDiscuz